Kvartærgeologi

Anders Romundsets bilde

Anders Romundset

Seksjonsleder
Telefon: 73904403

Seksjonens fremste oppgave er kvartærgeologisk kartlegging og forskning. Seksjon for kvartærgeologi ved NGU består av forskere med ekspertise innenfor fagfeltene terrestrisk kvartærgeologi, geomorfologi, stratigrafi, landskapsutvikling, strandforskyvning, glasiale prosesser og sedimentologi. Vi har det nasjonale ansvaret for kvartærgeologisk kartlegging i Norge, hovedsakelig i målestokk 1:50 000, men kartlegger også i større og mindre målestokk, blant annet i målestokk 1: 250.000 for fylker. Vi jobber tverrfaglig, blant annet inn mot arkeologi, dypforvitring og maringeologi. Hovedfokuset med forskningen er rettet mot landskapsutvikling, glasialhistorie, stratigrafi og deglasiasjonskronologi på fastlandet gjennom ulike prosjekter. Vi har også forskningsaktiviteter i polare områder (Jan Mayen, Svalbard og Antarktis). Størstedelen av forskningsaktiviteten er eksternfinansiert. Forskningsprosjektene drives i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Anders Romundsets bilde

Anders Romundset

Seksjonsleder
Telefon: 73904403
Astrid Lysås bilde

Astrid Lyså

Forsker
Telefon: 73904113
Eiliv A Larsens bilde

Eiliv A Larsen

Forsker
Telefon: 73904161
Fredrik Høgaass bilde

Fredrik Høgaas

Forsker
Telefon: 73904316
Lars Olsens bilde

Lars Olsen

Forsker
Telefon: 73904146
Lina Gislefosss bilde

Lina Gislefoss

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904221
Louise Hansens bilde

Louise Hansen

Forsker
Telefon: 73904103
Marianne Christoffersens bilde

Marianne Christoffersen

Forsker
Telefon: 73904239
Paul Webers bilde

Paul Weber

Forsker
Telefon: 73904326
Thomas Lakemans bilde

Thomas Lakeman

Forsker
Telefon: