Kvartærgeologi

Lilja Rún Bjarnadóttirs bilde

Lilja Rún Bjarnadóttir

Seksjonsleder
Telefon: 73904288

Seksjonens fremste oppgave er kvartærgeologisk kartlegging og forskning. Seksjon for kvartærgeologi ved NGU består av forskere med ekspertise innenfor fagfeltene terrestrisk kvartærgeologi, geomorfologi, stratigrafi, landskapsutvikling, strandforskyvning, glasiale prosesser og sedimentologi. Vi har det nasjonale ansvaret for kvartærgeologisk kartlegging i Norge, hovedsakelig i målestokk 1:50 000, men kartlegger også i større og mindre målestokk, blant annet i målestokk 1: 250.000 for fylker. Vi jobber tverrfaglig, blant annet inn mot arkeologi, dypforvitring og maringeologi. Hovedfokuset med forskningen er rettet mot landskapsutvikling, glasialhistorie, stratigrafi og deglasiasjonskronologi på fastlandet gjennom ulike prosjekter. Vi har også forskningsaktiviteter i polare områder (Jan Mayen, Svalbard og Antarktis). Størstedelen av forskningsaktiviteten er eksternfinansiert. Forskningsprosjektene drives i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Aivo Leplands bilde

Aivo Lepland

Forsker
Telefon: 73904311
Astrid Lysås bilde

Astrid Lyså

Forsker
Telefon: 73904113
Daniel Wibergs bilde

Daniel Wiberg

Forsker
Telefon: 73904114
Frank Werner Jakobsens bilde

Frank Werner Jakobsen

Forsker
Telefon: 73904196
Fredrik Høgaass bilde

Fredrik Høgaas

Forsker
Telefon: 73904316
Ingrid L. Olsens bilde

Ingrid L. Olsen

Forsker
Telefon:
Lilja Rún Bjarnadóttirs bilde

Lilja Rún Bjarnadóttir

Seksjonsleder
Telefon: 73904288
Lina Bøes bilde

Lina Bøe

Forsker
Telefon:
Lina Gislefosss bilde

Lina Gislefoss

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904221
Louise Hansens bilde

Louise Hansen

Forsker
Telefon: 73904103
Malcolm Hodgskisss bilde

Malcolm Hodgskiss

Forsker
Telefon:
Marianne Christoffersens bilde

Marianne Christoffersen

Forsker
Telefon: 73904239
Markus Diesings bilde

Markus Diesing

Forsker
Telefon: +47 73 90 43 09
Martin Burans bilde

Martin Buran

Forsker
Telefon:
Mikis van-Boeckels bilde

Mikis van-Boeckel

Forsker
Telefon:
Paul Webers bilde

Paul Weber

Forsker
Telefon: 73904326
Thomas Lakemans bilde

Thomas Lakeman

Forsker
Telefon: