Hydrogeologi

Henrik Schiellerups bilde

Henrik Schiellerup

Avdelingsdirektør
Telefon: 73904220

Laget samler inn og tilgjengeliggjør kunnskap og data for å øke bruken av grunnvann. Laget driver med anvendt forskning, feltarbeid, modellering og metodeutvikling for bedre sikring av drikkevannsbrønner, bestemmelse av klausuleringssoner og bevaring av fortidsminner. Grunnvannsressursene kartlegges for å betjene samfunnets behov for grunnlagsdata, herunder EUs vannrammedirektiv. Vi forvalter og formidler kunnskap og data om brønner, grunnvannskvalitet og grunnvannsressurser gjennom Brønndatabasen, GRANADA (nasjonal database for grunnvann) og nettportalen grunnvann.no.

Anna Seithers bilde

Anna Seither

Forsker
Telefon: 73904350
Atle Dagestads bilde

Atle Dagestad

Forsker
Telefon: 73904360
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Kvalitetsleder/Forsker
Telefon: 73904303
Øystein Jægers bilde

Øystein Jæger

Senioringeniør
Telefon: 73904314
Pål Gundersens bilde

Pål Gundersen

Forsker
Telefon: 73904312