Geomatikk og IT

Siw-Christin Taftøs bilde

Siw-Christin Taftø

Seksjonsleder
Telefon: 99592939

Seksjonen utvikler geodatabaser og brukervennlige kart og karttjenester i samarbeid med geologene. Karttjenestene er tilpasset og markedsført til prioriterte målgrupper gjennom den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Utgangspunktet for Norge digitalt er at hver part i samarbeidet gjør sine geodata tilgjengelig for de andre deltakerne og allmennheten ved å opprette og operere sine egne geodatatjenester. Tjenestene skal være digitale, verdiskapende og skal bidra til å effektivisere forvaltningen av arealer, naturressurser og næringsutvikling.

Informasjonsteknologi er en kritisk suksessfaktor for NGU. Uten velfungerende IT-systemer får vi ikke utført oppgavene våre eller formidlet produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Seksjonen drifter alle sentrale IT-systemer på NGU. Vi er også en viktig aktør i utviklingsarbeidet som blir gjort på geologiske databaser.

Alexandra Jarnas bilde

Alexandra Jarna

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904191
Ane Bang-Kittilsens bilde

Ane Bang-Kittilsen

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904142
Bjørn Ove Grøtans bilde

Bjørn Ove Grøtan

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904144 / 94139264
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Bobo Nordahl

Sjefingeniør
Telefon: (+47) 73904225
Caroline Nilssons bilde

Caroline Nilsson

Førstekonsulent
Telefon: 73904108
Egil Kvams bilde

Egil Kvam

Førstekonsulent
Telefon: (+47) 73904224
Eirik Pettersens bilde

Eirik Pettersen

Overingeniør
Telefon: 73 90 42 70
Elissar Khloussys bilde

Elissar Khloussy

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904192
Ivar Haukdals bilde

Ivar Haukdal

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904301
Jacob Solvolls bilde

Jacob Solvoll

Sjefingeniør
Telefon: 73904420
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Janne Grete Wesche

Seniorkonsulent
Telefon: 73904127
Kay Sindre Skogseths bilde

Kay Sindre Skogseth

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904421
Kestutis Kazakauskass bilde

Kestutis Kazakauskas

Sjefingeniør
Telefon: 73904416
Kjartan Henriksens bilde

Kjartan Henriksen

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904406
Kjersti Mølmanns bilde

Kjersti Mølmann

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904188
Lena Seterness bilde

Lena Seternes

Senioringeniør
Telefon:
Rut Helene L. Eikelands bilde

Rut Helene L. Eikeland

Senioringeniør
Telefon: 73904458
Snorre Gulbrandsens bilde

Snorre Gulbrandsen

Senioringeniør
Telefon: 73904446
Sverre Iversens bilde

Sverre Iversen

Sjefingeniør
Telefon: (+47) 73904412
Torstein Holmbergets bilde

Torstein Holmberget

Avdelingsingeniør
Telefon: 459 12 428
Urvashi Devis bilde

Urvashi Devi

Avdelingsingeniør
Telefon: 93941036