Geokjemi

Belinda Flems bilde

Belinda Flem

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904342

Seksjonen arbeider med regional kartlegging, leting etter mineralressurser og med å dokumentere miljøtilstanden for å avdekke forurensning og forurensningskilder. Vi utformer og gjennomfører undersøkelser for å dokumentere opptreden av de ulike grunnstoffer (biologisk: makro- og mikronæringsstoffer og sporstoffer; geologisk: hovedelementer og sporelementer) og organiske miljøgifter, som PAH, PCB, TBT og dioksiner. Prøvemedier omfatter berggrunn, morene, humus, elveslettesedimenter, bekkesedimenter, landbruksjord, overflatevann, vegetasjon, nedbør, støv, byjord, barnehagejord, veidekke, bygningsmasse og marine sedimenter.

Denne brukeren har ikke et profilbilde

Åse Lisbeth Minde

Seniorkonsulent
Telefon: 73904134
E-post: minde@ngu.no
Belinda Flems bilde

Belinda Flem

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904342
Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313
Malin Anderssons bilde

Malin Andersson

Forsker
Telefon: (+47) 73904321
Pedro Acosta-Gongoras bilde

Pedro Acosta-Gongora

Forsker
Telefon: 73904307
Pia Sundes bilde

Pia Sunde

Konsulent
Telefon: 73904336
Tor Erik Finnes bilde

Tor Erik Finne

Forsker
Telefon: (+47) 73904319