Geofysikk

Denne brukeren har ikke et profilbilde

Marco Brönner

Seksjonsleder
Telefon: 73904475

Seksjon for geofysikk arbeider blant annet med kartlegging av grunnen i forbindelse med veg- og tunnelprosjekter. Målet er å kombinere geologiske og geofysiske metoder for å oppnå best mulig forståelse av undergrunnen, både i løsmasser og fjell. Seksjonen utfører også geofysiske målinger fra fly og helikopter, og på bakken.

Seksjonen er ansvarlig for de nasjonale gravimetri- og magnetometridatabasene i Norge, både på land og kontinentalsokkelen. Både datainnsamling og forskning utføres i nært samarbeid med partnere i industrien, og andre institusjoner og universiteter. Oljeindustrien trenger informasjon om de dypere deler av kontinentalsokkelen for å kunne forstå fundamentale prosesser som landhevning, bassengdannelse og temperaturutvikling gjennom geologisk tid. Kunnskapen er vesentlig for å kunne definere de mest lovende områdene for eventuelle funn av petroleumsforekomster. Informasjonen framkommer ved å integrere seismiske tolkninger med data om tyngde, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk.

Aziz Nasutis bilde

Aziz Nasuti

Forsker
Telefon: 73904439
Bjørn Eskil Larsens bilde

Bjørn Eskil Larsen

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904484
Claudia Haases bilde

Claudia Haase

Forsker
Telefon: 73904485
Claudia Pavezs bilde

Claudia Pavez

Forsker
Telefon:
Florent Szitkars bilde

Florent Szitkar

Forsker
Telefon: 73904474
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Frida Mathayo Mrope

Forsker
Telefon: 90887983
Frode Ofstads bilde

Frode Ofstad

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904450
Georgios Tassiss bilde

Georgios Tassis

Forsker
Telefon: (+47) 73904472
Jan Steinar Rønnings bilde

Jan Steinar Rønning

Forsker
Telefon: (+47) 73904441
Jomar Gelleins bilde

Jomar Gellein

Senioringeniør
Telefon: 73904453
Laurent Gernigons bilde

Laurent Gernigon

Forsker
Telefon: 73904437
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Marco Brönner

Seksjonsleder
Telefon: 73904475
Marie-Andrée Dumaiss bilde

Marie-Andrée Dumais

Senioringeniør
Telefon: 73904451
Odleiv Olesens bilde

Odleiv Olesen

Forsker
Telefon: 73904456
Sofie Gradmanns bilde

Sofie Gradmann

Forsker
Telefon: 41205137
Tom Kristiansens bilde

Tom Kristiansen

Senioringeniør
Telefon: 91810015
Trond Slagstads bilde

Trond Slagstad

Forsker
Telefon: 73904229
Vikas Chand Baranwals bilde

Vikas Chand Baranwal

Forsker
Telefon: (+47) 73904447
Ying Wangs bilde

Ying Wang

Forsker
Telefon: 73904457
Yuriy Maystrenkos bilde

Yuriy Maystrenko

Forsker
Telefon: 73904438