Geofysikk

Denne brukeren har ikke et profilbilde

Marco Brönner

Lagleder
Telefon: 73904475

Laget for geofysikk arbeider blant annet med kartlegging av grunnen i forbindelse med veg- og tunnelprosjekter. Målet er å kombinere geologiske og geofysiske metoder for å oppnå best mulig forståelse av undergrunnen, både i løsmasser og fjell. Laget utfører også geofysiske målinger fra fly og helikopter, og på bakken.

Laget er ansvarlig for de nasjonale gravimetri- og magnetometridatabasene i Norge, både på land og kontinentalsokkelen. Både datainnsamling og forskning utføres i nært samarbeid med partnere i industrien, og andre institusjoner og universiteter. Oljeindustrien trenger informasjon om de dypere deler av kontinentalsokkelen for å kunne forstå fundamentale prosesser som landhevning, bassengdannelse og temperaturutvikling gjennom geologisk tid. Kunnskapen er vesentlig for å kunne definere de mest lovende områdene for eventuelle funn av petroleumsforekomster. Informasjonen framkommer ved å integrere seismiske tolkninger med data om tyngde, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk.

Aziz Nasuti

Forsker
Telefon: 73904439

Bjørn Eskil Larsen

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904484

Claudia Haase

Forsker
Telefon: 73904485

Frode Ofstad

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904450

Georgios Tassis

Forsker
Telefon: (+47) 73904472

Harald Kristian Elvebakk

Forsker
Telefon: (+47) 73904463

Jan Steinar Rønning

Forsker
Telefon: (+47) 73904441

Jomar Gellein

Senioringeniør
Telefon: 73904453

Laurent Gernigon

Forsker
Telefon: 73904437

Marie-Andrée Dumais

Senioringeniør
Telefon: 73904451

Odleiv Olesen

Forsker
Telefon: 73904456

Sofie Gradmann

Forsker
Telefon: 73904460

Torleif Lauritsen

Senioringeniør
Telefon: 73904462

Vikas Chand Baranwal

Forsker
Telefon: (+47) 73904447

Yuriy Maystrenko

Forsker
Telefon: 73904438