Geofarer og jordobservasjon

Reginald Hermannss bilde

Reginald Hermanns

Lagleder
Telefon: (+47) 73904181

Laget for geofarer og jordobservasjon arbeider med skred som samfunnsproblem innenfor en rekke områder knyttet til skredkartlegging, forvalting og forskning. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE). Laget er en internasjonal gruppe med forskere fra totalt åtte land fra tre kontinenter. Medlemmene har flere års erfaring fra ulike felt innen geovitenskap, blant annet kvartærgeologi, strukturgeologi, fjernanalyse, ingeniørgeologi, geoteknikk, sedimentologi og samfunnsvitenskap. Innen forskning deltar laget i ulike forskningsprosjekter. Hovedfokuset med forskningen er bedre forståelse av skred og skredprosesser. Hvert år er flere sommerstudenter ansatt på laget, noe som innebærer tett samarbeid både på kontoret og under feltarbeid. En rekke master- og doktorgradsprosjekter er tilknyttet gruppen. Laget har en solid og høy produksjon innen vitenskapelige journaler, bøker, og både deltar og organiserer internasjonale konferanser.

Anne Liinamaa-Dehlss bilde

Anne Liinamaa-Dehls

Rådgiver
Telefon: (+47) 73904040
Francois Noels bilde

Francois Noel

Forsker
Telefon: 73904443
Inger-Lise Solbergs bilde

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon: (+47) 73904151
Ivanna Pennas bilde

Ivanna Penna

Forsker
Telefon:
John Dehlss bilde

John Dehls

Forsker
Telefon: (+47) 73904454
Jose Santiago Pullarellos bilde

Jose Santiago Pullarello

Forsker
Telefon: 73904136
Kari Slettens bilde

Kari Sletten

Forsker
Telefon: (+47) 73904147
Knut Stalsbergs bilde

Knut Stalsberg

Forsker
Telefon: 90135701
Lena Rubensdotters bilde

Lena Rubensdotter

Forsker
Telefon: (+47) 73904139
Maria H.Kvams bilde

Maria H.Kvam

Forsker
Telefon: 73904471
Marie Bredals bilde

Marie Bredal

Forsker
Telefon: 73904115
Martina Böhmes bilde

Martina Böhme

Forsker
Telefon: (+47) 73904242
Pierrick Nicolets bilde

Pierrick Nicolet

Forsker
Telefon:
Raymond Eilertsens bilde

Raymond Eilertsen

Forsker
Telefon: 48105532
Thierry Oppikofers bilde

Thierry Oppikofer

Forsker
Telefon: (+47) 73904189