Geofarer og jordobservasjon

Martina Böhmes bilde

Martina Böhme

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904242

Seksjon for geofarer og jordobservasjon arbeider blant annet med skred som samfunnsproblem innenfor en rekke områder knyttet til skredkartlegging, forvalting og forskning. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE). I tillegg arbeider seksjonen med å samle inn og tilgjengeliggjøre kunnskap og data for å øke bruken av grunnvann.

Anders Romundsets bilde

Anders Romundset

Forsker
Telefon: 73904403
Francois Noels bilde

Francois Noel

Forsker
Telefon: 73904443
Gökhan Aslans bilde

Gökhan Aslan

Forsker
Telefon:
Inger-Lise Solbergs bilde

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon: (+47) 73904151
Jacob Bendles bilde

Jacob Bendle

Forsker
Telefon:
John Dehlss bilde

John Dehls

Forsker
Telefon: (+47) 73904454
Jose Santiago Pullarellos bilde

Jose Santiago Pullarello

Forsker
Telefon: 73904136
Kari Slettens bilde

Kari Sletten

Forsker
Telefon: (+47) 73904147
Knut Stalsbergs bilde

Knut Stalsberg

Forsker
Telefon: 90135701
Lena Rubensdotters bilde

Lena Rubensdotter

Forsker
Telefon: (+47) 73904139
Marie Bredals bilde

Marie Bredal

Forsker
Telefon: 73904115
Martina Böhmes bilde

Martina Böhme

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904242
Pål Gundersens bilde

Pål Gundersen

Forsker
Telefon: 73904312
Raymond Eilertsens bilde

Raymond Eilertsen

Forsker
Telefon: 48105532
Reginald Hermannss bilde

Reginald Hermanns

Forsker
Telefon: (+47) 73904181