Samfunnsgeologi

Siw-Christin Taftøs bilde

Siw-Christin Taftø

Seksjonsleder
Telefon: 99592939

Seksjon for samfunnsgeologi arbeider blant annet med registrering og kartlegging av pukk- og grusforekomster i hele landet. Seksjonen utvikler og formidler også kunnskap om norske natursteinsforekomster og bruk av naturstein. Samtidig har seksjonen ansvaret for fagområdene geologisk arv og geologisk mangfold. I tillegg arbeider seksjonen med regional geokjemisk kartlegging, leting etter mineralressurser, og med å dokumentere miljøtilstanden for å avdekke forurensning og forurensningskilder.

Anette Granseths bilde

Anette Granseth

Forsker
Telefon: 73904324
Annina Margreths bilde

Annina Margreth

Forsker
Telefon:
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Åse Lisbeth Minde

Seniorkonsulent
Telefon: 73904134
E-post: minde@ngu.no
Eyolf Erichsens bilde

Eyolf Erichsen

Forsker
Telefon: (+47) 73904163
Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313
João Pacífico Machados bilde

João Pacífico Machado

Forsker
Telefon:
Malin Anderssons bilde

Malin Andersson

Forsker
Telefon: (+47) 73904321
Mark Uwe Simonis bilde

Mark Uwe Simoni

Forsker
Telefon:
Pedro Acosta-Gongoras bilde

Pedro Acosta-Gongora

Forsker
Telefon: 73904307
Pia Sundes bilde

Pia Sunde

Konsulent
Telefon: 73904336
Rolv Magne Dahls bilde

Rolv Magne Dahl

Forsker
Telefon: 73904308
Terje Solbakks bilde

Terje Solbakk

Forsker
Telefon: 73904489
Thomas Hibelots bilde

Thomas Hibelot

Overingeniør
Telefon: 73904338
Tom Heldals bilde

Tom Heldal

Forsker
Telefon: (+47) 99091739
Tor Erik Finnes bilde

Tor Erik Finne

Forsker
Telefon: (+47) 73904319