Byggeråstoffer

Kari Aslaksen Aaslys bilde

Kari Aslaksen Aasly

Lagleder
Telefon: (+47) 73904238

Laget for byggeråstoffer jobber med registrering og kartlegging av pukk- og grusforekomster i hele landet. Laget utvikler og formidler også kunnskap om norske natursteinsforekomster og deres anvendelse. I tillegg har laget ansvaret for fagområdene geologisk arv og geologisk mangfold.

Lagets oppgaver tredelt, der den ene delen handler om arbeid med naturstein, den andre om grus og pukk og den tredje om geologisk mangfold.

Innen naturstein jobber laget med å samle inn og tolke data om natursteinsforekomster og gjøre dem tilgjengelig for industri og forvaltning gjennom NGUs databaser. I tillegg til å kartlegge og vurdere forekomster som kan utnyttes i fremtiden, er laget involvert i karakterisering av fortidens steinbrudd, historisk og moderne bruk av naturstein i samfunnet samt mineralogiske og geokjemiske teknikker for karakterisering av natursteinsråstoffer.

Grus- og pukkarbeidet består i en stor del av vurdering av forekomster for utnyttelse som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. Forekomstene prøvetas og analyseres i eget laboratorium. Kunnskapen om de ulike forekomstene er viktig i lokal og regional forvaltning, for å sikre at tilgangen til ressursene i et langsiktig perspektiv.

Arbeidet innen geologisk arv består i å samle og formidle informasjon om Norges viktigste steder innen geologisk forståelse, bl. a. gjennom en database for geologisk arv. I tillegg ser NGU på en rekke geologiske parametre som kilde til variasjon i naturen.

Anette Granseths bilde

Anette Granseth

Forsker
Telefon: 73904324
Annina Margreths bilde

Annina Margreth

Forsker
Telefon:
Eyolf Erichsens bilde

Eyolf Erichsen

Forsker
Telefon: (+47) 73904163
Mark Uwe Simonis bilde

Mark Uwe Simoni

Forsker
Telefon:
Terje Solbakks bilde

Terje Solbakk

Forsker
Telefon: 73904489
Thomas Hibelots bilde

Thomas Hibelot

Overingeniør
Telefon: 73904338
Tine Larsen Angviks bilde

Tine Larsen Angvik

Forsker
Telefon: 73904442
Tom Heldals bilde

Tom Heldal

Forsker
Telefon: (+47) 73904205