Registrere brønner og grunnvannsrapporter

Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser.

OBS: Planlagt vedlikehold ved Kartverket torsdag 28. mai klokken 18:00. Dette kan medføre driftsforstyrrelser i Brønnreg, forventes normal drift innen klokken 07:00 fredag 29. mai.