Registrere brønner og grunnvannsrapporter

Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser.

OBS: Planlagt oppgradering tirsdag 23. april klokka16:00. Systemet vil være utilgjengelig og det forventes at det skal være oppe tidlig onsdag 24. april.

23.04.2019 - 24.04.2019