Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG)

NFG består av ti institusjoner i Norge med aktiviteter innen hydrogeologi og grunnvann. Forumet ble stiftet i april 2016. Hensikten er å styrke både fagfeltets positive innflytelse på samfunnet og å fremme deltagende institusjoners og enkeltmedlemmers muligheter. Dette ønsker NFG å oppnå ved vitenskapelig og teknisk samarbeid innen fagområdet og ved å utvikle felles søknader og prosjekter.

Deltagelse i NFG og dets arrangementer vil så langt det lar seg gjøre være gratis utover egne utgifter til reise og opphold.

Styret til NFG møtes 1-2 ganger pr. år for å koordinere fagforumet.