Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG)

NFG består av ti institusjoner i Norge med aktiviteter innen hydrogeologi og grunnvann. Forumet ble stiftet i april 2016. Hensikten er å styrke både fagfeltets positive innflytelse på samfunnet og å fremme deltagende institusjoners og enkeltmedlemmers muligheter. Dette ønsker NFG å oppnå ved vitenskapelig og teknisk samarbeid innen fagområdet og ved å utvikle felles søknader og prosjekter.

Deltagelse i NFG og dets arrangementer vil så langt det lar seg gjøre være gratis utover egne utgifter til reise og opphold. Styret til NFG møtes 1-2 ganger pr. år for å koordinere fagforumet.

Styret i NFG


Styreleder: Rannveig Øvervik Skoglund, Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen

Jeg er utdannet ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (MSc 2002, PhD 2010). Jeg har siden 2010 vært ansatt ved Institutt for geografi, først som postdoktor og siden som førsteamanuensis i naturgeografi. Stillingen inkluder er både forskning og undervisning og varierende administrative oppgaver. Undervisningen er knyttet både til bachelor- og masterprogrammet i geografi og veiledning av studenter på alle nivåer. Jeg har i over ti år hatt ansvar for innføringskurs i naturgeografi, men har siden 2014 også utviklet og drevet et kurs i hydrologi, grunnvann og geofare. Min faglige bakgrunn er knyttet til karsthydrologi og grotteforskning, og et av forskningsprosjektene jeg er involvert i er GROUNDWATERISK som fokuserer på drikkevannsforsyning fra små karstkilder i Norge og Romania (https://www.groundwaterisk.com/).

 

Jeg har vært med i NFG siden oppstarten og har hatt god nytte av dette nettverket. For oss som sitter i små faggrupper har kontakten med de andre utdanningsinstitusjonene og resten av fagmiljøet vært viktig. Gjennom NFG-nettverket har vi utvekslet erfaringer med undervisning, samarbeidet om veiledning og sensur av masteroppgaver og kurseksamener, og det har blitt enklere for studenter å ta kurs ved de andre utdanningsinstitusjonene. Jeg ønsker å videreføre og styrke den samarbeidsmuligheten som NFG gir som et nettverk mellom utdanningsinstitusjonene, forvaltningen og arbeidsmarkedet.

Kontaktinfo:

Rannveig.skoglund@uib.no

Arbeid: +47 55853498 / Mobil: +47 91368557

Postadresse: Postboks 7802, 5020 Bergen


Koordinator: Guri Venvik, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Jeg er utdannet på Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (MSc. 2003, PhD. 2008) og har vært ansatt hos NGU siden. Arbeidsoppgavene ved NGU har siden 2008 vært varierte, både i innhold og fagretning. Siden 2013 har fokuset vært rettet mot by og urbangeologi, noe som har brakt med seg mange spennende samarbeid som Sub-Urban (2013-2018, http://sub-urban.squarespace.com/ ), INXCS (2016-2019, https://inxces.eu/ ) og nå som medlem i Urban Geology Expert Group via EuroGeoSurvey (2019- https://www.eurogeosurveys.org/expertgroups/). 

Kontaktinfo:

guri.venvik@ngu.no

Arbeid: +47 73904313 / Mobil: +47 97705529

Postadresse: P.B. 6315 Torgarden, 7491 Trondheim