Aktiviteter

IAH-Norge jobber for å være et forum for praktiserende hydrogeologer og studenter. Vi ønsker å kunne tilby påfyll av faglig informasjon og kunnskap. IAH-Norge er et forum der hydrogeologer kan vise betydningen av faget for samfunnet, samt hva vi kan gjøre for å løse dagens problemstillinger innen fagbransjen. IAH-Norge ønsker at medlemmene gir uttrykk for hvilke tema de ønsker fokus på, og hva som presenteres for markedet. IAH-Norge har som mål å gjennomføre følgende aktiviteter hvert år:

 

  • IAH-Norge fagseminar: Styret i IAH-Norge koordinerer et fagseminar om et tema som er engasjerende for våre medlemmer og for samfunnet. På denne måten kan man øke kontakten og kunnskapen mellom hydrogeologene og de som har behov for vår fagkompetanse.
  • IAH-Norge årsmøte med faglig presentasjon: Styret i IAH-Norge holder et årsmøte om høsten, der det siste årets aktiviteter blir gjennomgått. Her presenteres økonomisk status, neste årets aktiviteter med foreslått budsjett og det holdes valg av nye styremedlemmer. Møte avsluttes med en faglig presentasjon fra en av medlemmene.
  • Aktiv deltaker i Nasjonal fagforum grunnvann (NFG): IAH-Norge er èn av ti partnere i fagforumet NFG. IAH-Norge har inntil videre ansvaret for Arbeidspakke 1 (AP1), Brukerbehov og media: Formidle og forstå fagets relevans for brukerne, beslektede fagfelt og samfunnet for øvrig. Medlemmer i vårt styret er også ledere og medlemmer i Arbeidspakkene for undervisning og forskning.
  • IAH-Norge fagekskursjon: Styret i IAH-Norge forsøker å arrangere en årlig feltekskursjon for sine medlemmer.
  • Støtte til mastergradsstudenter med online IAH-medlemskap: IAH-Norge tar imot søknader mastergradsstudenter som tar sin oppgave innen hydrogeologi om å få dekket utgifter til online studentmedlemskap i IAH for 1 år i hydrogeologi.