HVL Campus Sogndal

Har du spurt deg selv en gang «Hva skjer egentlig med vannet i undergrunnen?» Så har du kanskje lyst til å lære deg mer om hydrogeologi og grunnvannet sin eventyrlig reise gjennom jordsmonn, løsmasser og fjell.

Hydrogeologi (10 studiepoeng) inngår i B.Sc. studieprogrammet «Geologi og geofare» ved HVL, campus Sogndal. Emnet gir en praktisk vinkling på grunnvannet sin rolle i en rekke samfunnsrelevante problemstillinger. Eksempler på dette er innenfor vannforsyning, stabilitet av jord- og fjellmasser, vannkvalitet og forurensing, og grunnvannlekkasje i tunneler.

Noen grunnleggende hydrogeologiske prinsipper blir også behandlet i kurset Run-off Management (10 studiepoeng). Dette inngår i M.Sc. studieprogrammet «Master in Climate Change Management».

Følgende personer underviser og/eller jobber med grunnvann på Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal: