Risiko

Det er risiko forbundet med brønnboring. Miljøskader kan oppstå under anleggsvirksomhet som følge av utslipp av boreslam eller annen forurensning. Boringer kan skade infrastruktur eller påvirke grunnstabilitet. Og hvordan påvirker grunnvanns- og energibrønner hverandre? Her finner du informasjon om risiko ved brønnboring.