Bore en brønn

De fleste brønner som bores i dag benyttes for utnyttelse av grunnvarme, og de fleste bores i fjell. Det bores etter grunnvann til drikkevann både i løsmasser og fjell. Løsmasser gir stort sett de største vannmengdene, men Norges geologi gjør at fjellbrønner er mest brukt til lokal vannforsyning.

Å bore en brønn etter grunnvarme kan være en god investering når de geologiske forholdene ligger til rette for det. Brønner for vannforsyning er ofte det eneste, og et godt alternativ for drikkevanns­forsyning til hytter og boliger utenfor kommunal vannforsyning. Her finner du informasjon om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene omfatter veiledning om hvor mye vann du trenger, hvilke regler som gjelder for brønnboring, og om plassering og utforming av brønnen. Vanlige problemer med brønner beskrives, og du finner informasjon om brønn- og vannkvalitet, samt vedlikehold og utbedring.