Klimatilpasning

Klimaet endrer seg og jorda blir varmere. For Norge betyr dette blant annet mer regn og flere regnflommer, noe som skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en forutsetning for å finne løsninger som gjør byene og tettstedene mer robuste mot framtidas klimaendringer.