Vannets kretsløp

Vannets kretsløp er naturens system for sirkulasjon av vann fra fordampning, gjennom nedbør og avrenning, til ny fordampning. Kretsløpets drivkraft er solen.
Illustrasjon etter John M. Evans, USGS

Vann fordamper (evaporasjon) i hovedsak fra verdenshavene, men også fra bakken og fra overflate­vanns­kilder som elver og vann. I tillegg foregår det en fordunstning (transpirasjon) fra vekster på land via løvverket. Samlet fordampning kalles evapotranspirasjon. ​Vanndamp kondenseres i atmosfæren og det dannes skyer som blant annet føres inn over land. Nedbør fra skyene treffer bakken og føres vekk enten som overflateavrenning, fordampning eller det infiltreres i bakken. Noe nedbør har også en mellomlagring som is eller snø. Avrenning fra overflaten føres via bekker og elver ut i havet, mens vannet som infiltreres i bakken tas opp av planterøtter eller blir lagret som grunnvann. Noe grunnvann vil relativt raskt strømme ut på overflaten igjen via kilder/oppkommer eller ut i elver og innsjøer, mens en del vil forbli under bakken på sin vei mot havet.