Bruk av grunnvann

Grunnvann brukes til mange formål. Der grunnvann tradisjonelt ble brukt til drikkevann, brukes grunnvann i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en kilde til energi

Det er noen viktige fordeler ved å bruke grunnvann fremfor overflatevann. Grunnvann har en stabil temperatur og kvalitet gjennom året, og er generelt bedre beskyttet enn overflatevann. Mindre områder må båndlegges enn ved beskyttelse av overflatevann, og grunnvann er ofte nær forbruker, spesielt når vannbehovet er begrenset. For eksempel hyttebrønner og gårdsbrønner. Ulempen ved bruk av grunnvann er først og fremst at grunnvannet er en skjult ressurs, og derfor vanskeligere å finne i tilstrekkelige mengder og kvalitet. Det er også vanskeligere å forstå at en bør begrense noen bruksaktiviteter for å beskytte vannkilden under bakken mot forurensning. Grunnvann kan også stedvis inneholde høyt innhold av naturlige mineraler som kan være helseskadelig, som for eksempel fluor eller radon. En god kontroll av vannkvaliteten er derfor viktig også når en bruker grunnvann.