Vannets kretsløp

Vannets kretsløp er naturens system for sirkulasjon av vann fra fordampning, gjennom nedbør og avrenning, til ny fordampning. Kretsløpets drivkraft er solen. 

Image
Illustrasjon etter John M. Evans USGS

Vannets kretsløp

Vann fordamper i hovedsak fra verdenshavene, men også fra bakken og fra overflatevann som elver og vann. I tillegg skjer det en fordunstning (transpirasjon) fra vekster på land via løvverket på trær og vekster. Samlet fordampning kalles evapotranspirasjon. ​Vanndamp kondenseres i atmosfæren og det dannes skyer som beveger seg inn over land. Nedbør fra skyene treffer bakken og føres vekk enten som overflateavrenning, fordampning eller det infiltreres i bakken.

Noe nedbør har også en mellomlagring som is eller snø. Avrenning fra overflaten føres via bekker og elver ut i havet, mens vannet som infiltreres i bakken tas opp av planterøtter eller blir lagret som grunnvann. Noe grunnvann vil relativt raskt strømme ut på overflaten igjen via kilder og oppkommer eller ut i elver og innsjøer, mens en del vil forbli under bakken eller renne ut i havet. Slik er det endeløse kretsløpet for vannet på jorda vår.