Vannledninger

Drikkevann føres til forbruker gjennom et utstrakt vannledningsnett. Det kommunale vannledningsnettet i Norge er over 45.000 km lang, og utenom dette kommer også stikkledningsnettet til og fra bygninger. Ledningsnettet skal sørge for sikker distribusjon, levering av helsemessig trygt drikkevann.

Vannledningsnettet frakter rent drikkevann til husholdninger, offentlige bygninger, jordbruk og industri. Ledningsnettet har et stort vedlikeholdsbehov. En av de største utfordringene Norge har når det gjelder infrastruktur er vannledningsnettet. For at vi ikke skal sende regningen videre til de kommende generasjoner er det nødvendig at vi setter viktigheten av et helsemessig trygt og sikkert ledningsnett i fokus. Vannledningsnettet er i snitt 33 år gammel, og vi mister cirka 30% av drikkevann på vei til forbruker gjennom lekkasjer. Det tilsvarer omtrent 220 liter per person per dag. Et tall som er viktig å få ned. Det er en miljøgevinst og en økonomisk gevinst ved å få ned andel drikkevann som renner ut av vannrørene før det kommer frem til forbruker. 

Ledningsportalen

Ledningsportalen er en samlingsside for informasjon om graving, kabler og ledninger for netteiere, kommunal forvaltning, rørleggere, arealplanleggere eller om du har planer om gravearbeid på egen eiendom.

Lekkasjer på ledningsnettet

Selv om ca. 30 % av vannet lekker ut fra ledningene i dag, er det ingen stor risiko for å bli syk av vannet i springen. Normalt vil vanntrykket inne i ledningene sikre at det kun kan renne vann ut og ikke trenge forurenset vann inn. 

De siste årene har vi i snitt fornyet 0,69 % av det kommunale vannledningsnettet årlig, som er en svak økning i forhold til tidligere år. Anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsatt av Norsk Vann, er at fornyelsestakten for vannledningene bør økes til hele 1,2 % årlig i en periode frem til 2040. Fornyelsesbehovet i den enkelte kommune vil imidlertid variere mye og må baseres på lokale analyser og planer. Fornyelsesbehovet for huseiernes vannledninger vil også variere, men mye av lekkasjene skjer nettopp på huseiernes egne ledninger. 

Image
Bildet viser lekkasje på vannledning
Vannlekkasje fra drikkevannsledning. Foto: Trondheim 2030