Vann på flaske

Grunnvann brukes i stadig flere drikkevarer som selges på flaske. Det er forskjell mellom naturlig mineralvann, kildevann og drikkevann. Mattilsynet fører tilsyn med produksjon av vann på flaske og må godkjenne grunnvannet for bruk på flaske.

Det er flere ulikheter mellom naturlig mineralvann og kildevann. Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann regulerer utvinning, behandling, kvalitet, merking og omsetning av naturlig mineralvann og kildevann. I denne forskriften defineres naturlig mineralvann og kildevann. 

Naturlig mineralvann

Definisjonen av naturlig mineralvann er vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en grunnvannsforekomst. Uttak skjer gjennom ett eller flere naturlige eller kunstige utspring. Naturlig mineralvann kjennetegnes i tillegg ved sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha bestemte virkninger, og sin opprinnelige tilstand. 

Disse egenskapene er intakt fordi vannet har sitt opphav i grunnen, beskyttet mot enhver fare for forurensning. 

Kildevann 

Vannet er av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en grunnvannsforekomst som er beskyttet mot enhver fare for forurensning. Uttak skjer gjennom ett eller flere naturlige eller kunstige utspring. Kildevann kjennetegnes i tillegg ved sin kjemiske vannkvalitet som vanlig drikkevann. 

Hvordan folk reagerer på mineralinnholdet i drikkevann ser ut til å være kulturelt betinget. Mens vi i Norge foretrekker kildevann med små mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i andre land. 

På grunn av høyere innhold av visse salter i naturlig mineralvann fastsetter forskriften nevnt ovenfor, egne grenseverdier for 16 komponenter i denne typen grunnvann. For flere av disse komponentene er grenseverdiene imidlertid lik grenseverdiene for drikkevann, mens for noen er grenseverdiene høyere eller lavere. Alle kommersielle produkter av mineral- og kildevann som selges i Norge er underlagt godkjenning i henhold til denne forskriften. 

Leskedrikk 

Flere av de som produserer naturlig mineralvann eller kildevann tilsetter andre stoffer til vannet, som for eksempel smak eller fiber. Ofte har produktet samme navn, men kan da ikke betegnes som naturlig mineralvann eller kildevann. Vannet er da å betrakte som en leskedrikk. Det er spesielle merkeregler for denne typen leskedrikker, beskrevet i Matinformasjonsforskriften og i forskrift om naturlig mineralvann og kildevann. 

Merking 

Merkereglene gjelder for alle typer flaskevann. Disse regler skal sørge for at merking og markedsføring ikke er villedende. Et eksempel er at ved naturlig mineralvann og kildevann, skal flasken merkes tydelig med navn på kilden/utvinningsstedet.