Tantalitt

Image
Tantalitt.

Tantalitt er et svært sjeldent mineral og den viktigste tantalmalmen. Tantalitt er i Norge kjent fra Evje, Tørdal, Drag og Råde. Tantal er en viktig bestanddel i kondensatorer, som er helt nødvendig i elektronisk utstyr, blant annet i mobiltelefoner.