Talk

Image
Talk.
Talk er et svært mykt mineral. Ved å ta på det får du en fettete følelse på fingrene. Foto NGU.

Industrimineralet talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Talk er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som papir, plast, maling, belegg, gummi, mat, legemidler, kosmetikk og keramikk. Selv om det har vært produksjon av talk i Gudbrandsdalen og i Rana, er det er ingen uttak av talk i Norge nå.

Hvor i Norge finnes det talk?

Linnajavri-området nær grensen mot Sverige i Hamarøy kommune i Nordland fylke, er Norges største talk- og klebersteinsforekomst. Men det er ingen aktiv gruvedrift der nå.

På Bårstad i Innlandet var det også gruvedrift på talk og kleberstein.

Talk finnes mange steder i Norge og er et av hovedmineralene i kleberstein. I likhet med serpentin dannes talk når olivin reagerer med vann og CO2 under metamorfose. Talk opptrer ofte sammen med karbonatmineraler som dolomitt eller magnesitt.