Spodumen

Image
Spodumen.

Spodumen er en sjelden, men viktig kilde til litium for bruk blant annet i keramikk, mobiltelefoner og litiumbatterier. Litium blir ekstrahert fra mineralet ved at det smeltes i syre. Den vanligste kilden til litium i dag er saltbasseng, som blant annet finnes i Atacamaørkenen i Chile. Spodumen er også en populær edelstein som kalles kunzitt. I Norge finner vi dette mineralet i pegmatitter i Meløy.