Sølv

Image
Sølvklumb som er hvit og grå.

Høyrent sølv har høyest elektrisk ledningsevne og varmeledningsevne av alle metaller. For eksempel finnes det 0,1 % sølv i hver mobiltelefon i form av elektriske ledninger. Sølv brukes også til smykker, mynter og mer. I Norge ble sølv utvinnet hovedsaklig fra Kongsberg gruve.

Hva brukes sølv til?

Sølv har høyere ledningsevne for varme og elektrisitet enn noe annet metall, og er et meget smibart materiale. Det har også en meget høy glans. Sølv er stabilt i ren luft og rent vann, men mister glansen når det utsettes for ozon eller svovelforbindelser.

I likhet med gull brukes også sølv som verdielement og i smykker. De viktigste anvendelsene er til fotografiske formål, elektronikk, i mynter, forsølving, smykker, som katalysator, til vannrensing og i medisin.

Hvor blir sølv utvinnet i Norge?

I Norge er sølv hovedsakelig utvunnet fra Kongsberg gruve, som var i drift 1624–1957. Det var stort sett rent sølv i form av masser, plater og tråder. Den registrerte produksjonen er 1350 tonn metallisk sølv, men reelt uttak var antakelig opp mot 2000 tonn.

Sølvet ble utdrevet fra i alt 130 gruver, medregnet stort og smått. Det gjennomsnittlige sølvinnholdet i malmen varierte mellom 100 og 350 gram sølv pr tonn malm. Sølvet opptrer i forbindelse med kalkspatganger som skjærer sterkt deformerte og omvandlede kisførende soner, såkalte fahlbånd.

Sølv er ellers utvunnet fra flere sink-bly forekomster i Oslofeltet, blant annet Gamle Akersberg i Oslo og Konnerudkollen ved Drammen.

Andre forekomster er Dalane sølv- og kobbergruve i Telemark og Hisøy sølvgruve ved Arendal. Sølv er også knyttet til bly- og bly-sinkforekomster ved f.eks. Svenningdalen i Nordland og Meland i Sør-Trøndelag.

Kismalmene på Løkken i Sør-Trøndelag, Joma i Nord-Trøndelag og Bleikvassli, Mofjellet og Sulitjelma i Nordland fører gjennomgående 15-30 gram sølv per tonn malm og har gitt grunnlag for noe produksjon av sølv som biprodukt til kobber, sink og bly.

Hvor mye sølv produseres i verden?

Verdensproduksjonen i 2018 var 26 900 tonn, ifølge USGS.

De største produsentene var:

  • Mexico
  • Peru
  • Kina

Hvor finnes sølv i naturen?

Sølv forekommer rent i form av sulfider eller bundet til arsen og/eller antimon som såkalte fahlertser eller sulfosalter. Det utvinnes i stor grad som biprodukt ved prosessering av kobber-, sink- eller blyforekomster av forskjellig opprinnelse.

Rene sølvmalmer finnes som gangforekomster.

Hvor lenge har mennesker brukt sølv?

Sølv har blitt bearbeidet og brukt av mennesker i omkring 7000 år. Sølv var tidvis like verdifullt som gull.