Sink

Image
Sinkblende.

Sink er et metall som brukes i stor grad som overflatebelegg på stål for å hindre korrosjon, også kalt galvanisering. Sink brukes også som anodemateriale i batterier, pigment i maling (sinkoksid) og i legering med kobber til messing. Bolidems smelteverk i Odda i Vestfold produserer ca 200 000 tonn sink pr år.

Hvor er det gruvedrift på sink i Norge?

I Norge er det for tiden (2019) ingen utvinning av sink, men det prospekteres flere steder. Blant annet i Mofjell-området ved Mo i Rana, i Grongfeltet, Østerdalen Røros-området og Løkken.

Selv om Norge ikke har sinkgruver, så produseres det sink som metall fra konsentrat ved Bolidens smelteverk i Odda. Ifølge Nordconsult produseres det ca 200 000 tonn sink pr år. Boliden utvider også det de kaller verdens mest klimaeffektive sinkproduksjon i verden imellom 2021-2024.

Hvor mye sink utvinnes i verden?

I 2018 ble det produsert 12.5 millioner tonn sink, ifølge USGS.

De tre største produsentene var:

  • Kina (4,2 mill.t.)
  • Australia (1.4 mill.t.)
  • Peru (1,4 mill.t.)

Hvor har det vært gruvedrift på sink i Norge?

Det har vært drift på en rekke sinkrike forekomster i den kaledonske fjellkjeden. Viktige forekomster er Bleikvassli, Mofjellet, Tverrfjellet, Løkken, flere forekomster i Folldal og Røros, Joma, Gjersvik og Killingdal.

Det var også en sink-gruve i Sauda som ble drevet i 1880-90 årene. Dette er alle hydrotermale ekshalative forekomster tilknyttet eller assosiert med vulkanske og dels sedimentære bergarter.

I sandsteinene langs randen av den kaledonske fjellkjeden i Norge og Sverige er det også en rekke forekomster av sinkblende sammen med blyglans. Den største av disse, Laisvall i Sverige, var i drift fra 1943 til 2001 og produserte ca. 60 millioner tonn bly- og sink-malm. De tilsvarende norske forekomstene var gjenstand for prospektering på 1960-70 tallet.

I Oslofeltet er det mange bly-sink-skarnforekomster avsatt i kalkstein i forbindelse med de permiske intrusjonene (Grua, Hakadal, Glomsrudkollen, Drammensområdet). Ved Kongsberg og ved Tråk i Bamble er det en rekke kvartsganger med bly-sink-mineraliseringer i de prekambriske gneisene. Disse er sannsynligvis også relatert til dannelsen av Oslofeltet.  

Hvordan utvinnes sink?

Sink utvinnes hovedsakelig fra sinkblende som opptrer i en rekke forskjellige typer av komplekse sulfidmalmer. Disse er blant annet dannet ved at metallrike varme løsninger (hydrotermale) har kommet i kontakt med kaldt sjøvann slik at metallholdige mineraler er avsatt:

  • Ved forkastninger knyttet til sedimentære bassenger (sedimentær-ekshalative malmer – SEDEX)
  • I vulkanske øybuer og spredningssoner (vulkansk-ekshalative malmer – Volcex/VMS)
  • I grunne havområder langs erosjonskanter (Mississippi Valley-type)

Sink-forekomster finnes også i følgende forekomsttyper:       

  • I kontaktsoner rundt granitter som har trengt inn i karbonatbergarter (skarnforekomster)
  • I sandsteinsforekomster langs fjellkjedekanter.
  • Som gangforekomster, men disse er av underordnet betydning.

Sinkblende/sfaleritt er et vanlig sinksulfidmineral. Sinkblende kan inneholde indium som er et svært verdifullt metall, som brukes i høyteknologiske produkter, blant annet i flatskjermer. Glasset på skjermen blir dampet med indium. På denne måten utnyttes metallets egenskap - skjermen lyser ved tilførsel av strøm.