Platinagruppes metaller

Platinagruppemetaller er mye brukt i kjemisk industri. De brukes ofte som legeringer. Det produseres flere av platinagruppens elementer i Kristiansand.

Hvilke metaller er i platinagruppen?

Platinagruppens elementer/metaller består av:

  • Ruthenium (Ru).
  • Rhodium (Rh).
  • Palladium (Pd).
  • Osmium (Os).
  • Iridium (Ir)
  • platina (Pt).

Platinagruppen har like fysiske og kjemiske egenskaper, og forekommer for en stor del i de samme malmtypene.

Hva brukes platinagruppens metaller til?

Platinum, palladium og rhodium har glimrende katalyserende egenskaper. De er motstandsdyktige mot slitasje, matthet og kjemiske angrep, har gode høytemperaturegenskaper og stabile elektriske egenskaper.

De danner ofte naturlige legeringer som platiniridium, iridosmin og osmiridium. Rhodium blandes med palladium, sølv, platina og gull. Palladium finnes både som rent metall og i naturlige legeringer med platina og gull. Videre opptrer ofte platinametallene som sulfider, arsenider, sulfarsenider, etc.

Hvor finnes platinagruppens metaller i Norge?

I Norge produseres det ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand trolig flere hundre kg platina og palladium per år ved elektrolytisk raffinering av råmatte, et halvfabrikat laget ved smelting av nikkel-kobber-malm.

Malmen kommer vesentlig fra det sveitsiske Glencore-konsernets nikkel-kobber forekomster i Canada med gruver i Sudbury, Ontario og Raglan i Quebec. Råmatten fremstilles ved konsernets smelteverk i Sudbury og skipes deretter til Kristiansand for raffinering.

Platinametallene framkommer som biprodukter ved raffineringen av nikkel, kobber og kobolt. Det produseres både platina, palladium, rhodium, og gull ved raffineringen i Kristiansand.

Hvor finnes platinagruppens metaller i verden?

Hovedkilden til verdensproduksjonen av platina og rhodium er tre malmførende horisonter innenfor det 67 000 km2 store Bushveldkomplekset i Sør-Afrika. To av horisontene opptrer som meget tynne, regelmessige og svært horisontbestandige lag, mens det tredje laget er et betydelig mer uregelmessig med hensyn til variasjoner både i tykkelse og gehalter (metallinnhold).

I 2012 stod disse tre horisontene for henholdsvis 73 % og 37 % av verdensproduksjonen av platina og palladium, ifølge USGS.

Det ble produsert 190 tonn platina og 220 tonn palladium på verdensbasis i 2018, skriver USGS videre. De største produsentene var:

  • Sør-Afrika 137 tonn platina + 80,6 tonn palladium.
  • Russland 22 tonn platina + 90 tonn palladium.  

Hovedkilden til palladium er derimot en eksepsjonelt edelmetallrik kobber-nikkelmalm fra Norilskdistriktet i det nordvestre Sibir fra Norilsk til Talnakh.

Denne står for grovt regnet 41 % av verdensproduksjonen i 2012. Hovedkilden for de øvrige elementene, ruthenium, iridium og osmium, er også de tre "malmlagene" i Bushveldkomplekset.

Produksjonsvolumene for iridium og særlig osmium, er meget små.