Mineraler

Bilde
Kart som viser aktive prosjekter av mineraler og metaller i Norge.
Kartet viser hvor i Norge det pågår aktiv gruvedrift på enten metaller eller industrimineraler. Kartet viser også lokaliseringen til noen av viktigste prosjektene som utvikles med henblikk på mulig fremtidig produksjon. Illustrasjon av Mads Rasmussen, NGU.

Mineraler finnes i nesten alle bergarter, og det finnes over 5000 mineraler med mange undergrupper som kritiske mineraler, metaller, sjeldne jordarter og strategiske råmaterialer. Norge har mye mineraler til lands og til hav, og vi trenger disse ressursene for å kunne lage miljøvennlig teknologi og et bærekraftig samfunn.

Bilde
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.

Hvordan finner vi mineraler?

NGU identifiserer mineraler i bergarter med avanserte instrumenter og på laboratoriet, men også ute i felt ved å granske utseende, hardhet, vekt, kløv, strek, glans, spalting og krystallstruktur.

Industrimineraler og energimineraler

Hvor finnes mineraler og hvor mange mineraler finnes det?

De aller fleste bergarter, og de løse massene som dekker berggrunnen, består av mineraler. Det finnes over 5000 mineraler på jorda, med over 10 000 undergrupper eller varianter.

Bergartsdannede mineraler er de som er mest tallrike og viktigst i en bergart. De vanligste er feltspat, kvarts, glimmer, pyroksen, olivin, amfibol og kalsitt.

En gruppe mineraler består av bare ett grunnstoff, og de er vanligvis metaller. Det gjelder gull, sølv, kobber, jern, bly, sink, tinn, kvikksølv – og diamant, selv om det ikke er et metall.

Hva er de vanligste mineralene?

De vanligste mineralene i jordskorpa er feltspat og kvarts.

Pyroksen og olivin er vanligst i mantelen.

Hva avgjør navnet?

Navnet er ofte hentet fra personen som først fant mineralet, men også funnsted, kjemisk innhold og egenskaper blir brukt til navnsetting.

Ta kontakt