Kyanitt

Image
Kyanitt.

Kyanitt, også kalt disthen, er et ganske utbredt mineral som opptrer i omdannede bergarter. Det har vanligvis en dyp blå farge og blir derfor av og til også brukt som smykkestein. Den viktigste egenskapen er at det er ildfast og brukes derfor til framstilling av varmebestandig materiale, iblant annet tennplugger, porselen og elektriske isolatorer. Kyanitt er hardt og brukes også som slipemiddel. Det finnes flere store forekomster i Norge som muligens kan være drivverdige, blant annet i Elverum.