Krom

Image
Kromitt.

Den kritiske råvaren krom har høyt smeltepunkt. Krom brukes i metallindustrien til korrosjonsbestandige metall-legeringer og i rustfritt stål til forkromming, som grønt pigment, i boreslam og mer.

Hva brukes krom til?

Krom gjør stål veldig hardt og brukes blant annet i skrunøkler. Krom anvendes som et grønt pigment i glass og maling, og blir også brukt som et ildfast materiale, fordi det har høy varmestabilitet.

Hva finnes av krom i Norge?

Krom utvinnes fra kromitt (FeCr2O4). Det finnes forekomster i Norge som har vært utnyttet for kromitt, men alle kjente forekomster er for små til å være økonomisk aktuelle pr 2015.