Gruver

Image
En mann ønsker to barn velkommen til Sølvgruvene. Alle har på seg hjelmer.
Her besøker noen barn Sølvgruvene på Kongsberg. Foto: Norsk Bergverksmuseum, Christian Berg

Mennesker har hele historien trengt å hente ut bergarter og mineraler fra gruver for å kunne lage nyttige verktøy. Dette kunne være alt fra spyd og økser langt tilbake i tid, til det meste som har med teknologi å gjøre i dag. Mange gamle gruver vitner om noe av denne aktiviteten i historisk tid. Flere av dem er tilrettelagt for besøkende.

Hvilke gruver kan man besøke i Norge?

Mange gamle gruver er bygd om til museer og temaparker, der turister kan oppleve hvordan det var å arbeide i gruvene. Rundt i Europa finnes det en rekke slike besøksgruver, og mange turister har det som en hobby å besøke flest mulig av dem.

Også i Norge finnes en rekke gruver som er tilrettelagt for besøkende. Her er et lite utvalg:

NGU har kvalitetssikret dokumentasjon til utstillinger for flere gruvemuseer og besøksgruver. Eksempler på dette er kvernsteinsparken i Hyllestad og Folldal gruver.

Gruvedrift og mineralhandel bygde byer og tettsteder

Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med mineralske råstoffer.

Dette gjelder for eksempel Bærum, Arendal, Kongsberg, Røros og Kirkenes.

Store bedrifter som eksempelvis Orkla, har også sin opprinnelse i gruvedrift.

Les mer