Registrer brønn, kilde eller grunnvannsrapport

Her innrapporteres nye og oppgavepliktige brønner, eksisterende brønner eller kilder og grunnvannsrapporter. Alle registreringer blir fortløpende publisert i kartinnsynet Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA.

For bore- og konsulentfirma

For privatpersoner og konsulenter

For konsulenter

Kartinnsyn og kontaktinformasjon

Om oppgaveplikten, personvern og Nasjonal grunnvannsdatabase

Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997 med NGU som vassdragsmyndighet