Grafitt

Image
Grafitt og en blyant på grønn bakgrunn.
Grafitt er et meget mykt mineral med svart farge og strek. Mineralet er så bløtt at det farger papir svart, men brukes i mindre grad i blyanter i dag. Foto: NGU.

Grafitt er et vanlig industrimineral i Norge, og er definert som et kritisk mineral. Grafitt tåler høye temperaturer på nesten 4000 °C, og brukes derfor i smelteverk og metallindustri til ildfaste glødekar, støpeformer o.l. Grafitt er et av flere mineraler som er aktuelt å bruke i framtidig batteriproduksjon i Norge.

Hva brukes grafitt til?

Image
En stein med grafitt som ser svart ut med hviteprikker.
Grafitt er et meget mykt mineral med svart farge og strek. Mineralet er så bløtt at det farger papir svart, men brukes i mindre grad i blyanter i dag. Foto: NGU.

Grafitt er det eneste ikke-metallet som er en god leder for elektrisitet, og det har god varmeledningsevne. Med et smeltepunkt på 6350 grader C har det gode egenskaper som ildfast materiale.

Ellers er det også motstandsdyktig mot termiske sjokk, krymping, oksidasjon og kjemikalier. Det er disse egenskapene som gjør grafitt til et viktig industrimineral.

Dessuten brukes grafitt blant annet til belegg i bremsetromler, som smøremiddel, og i blyanter.

Hvor finnes grafitt i Norge?

I Norge opptrer grafitt en rekke steder, særlig innenfor den kaledonske fjellkjeden. Flakig grafitt er også kjent fra små forekomster i Gjerstad nord for Risør og ved Rendalsvik i Holandsfjorden i Nordland.

Spesielt området rundt Skaland på Ytre Senja og på Langøya i Vesterålen er kjent for forekomster av grafitt. Her finnes også en grafittgruve.

Ren grafitt er et svart til gråglinsende mineral som bare består av karbon. Det er et mykt mineral (hardhet 1-2 på Moh's hardhetsskala) og kan lett skrapes i med en fingernegl. Grafitt avgir en mørk strek når det skrapes mot for eksempel et papirark eller baksiden av en keramisk flis. 

Det er ikke vanlig å finne krystaller, men når de forekommer er de som røffe sekskantede (heksagonale) flak. De går lett i stykker, og når de brekker glir flakene lett over hverandre.

Hvordan oppstår grafitt i naturen?

I naturen forekommer grafitt i tre distinkte forekomsttyper:

  • Grafittskifre og flak i metamorfe bergarter rike på karbon.
  • Klump- eller åre-grafitt. Sistnevnte er mer kompakt og mangler den distinkte flakigheten.
  • Grafitt dannet etter kontaktmetamorfose av kull. Det dannes da såkalt amorf grafitt.

I Norge er de fleste av grafittforekomstene av førstnevnte type. Åre-grafitt finnes også, men er ikke så vanlig.

Grafittskifre er relativt vanlige bergarter, men høykvalitetsgrafitt er bare knyttet til bergarter som har vært utsatt for metamorfose under høyt trykk og temperatur (granulitt facies). De er derfor mindre vanlige.

Hva betyr ordet grafitt?

Ordet grafitt er avledet av det greske ordet "graphein" som betyr "å skrive" - men skriveredskaper som blyanter utgjør en liten og minkende andel av forbruket av mineralet grafitt.