Fluoritt

Image
Fluoritt.

Fluoritt er et mineral som opptrer i alle mulige farger, som oftest fiolett. Mineralet brukes til framstilling av fluor og har stor økonomisk betydning. Fluoritt har sitt navn fra bruk i metallurgiske smelter som et flussmiddel, tilsetninger i metallurgiske prosesser for å overføre stoffer til flytende slagg. Derfor er mineralet viktig i aluminium- og stålproduksjon. Fluor brukes også i tannpasta.