Diamant

Image

Diamant består av rent karbon og er et av de hardeste mineralene. På grunn av denne egenskapen blir diamanten mest brukt i skjære-, slipe-, og poleringsverktøy. Diamanten er mest kjent som edelsten, men bare noen få prosent av alle diamanter i verden har kvalitet som smykkesten. Diamanter er funnet flere steder i Norge, men hovedsakelig som mikrodiamanter på under 1 mm. Norges største diamant er påvist fra elvegrus i Pasvikelva i Finnmark. Den var 2,7 mm.