Beryll

Image
Beryll.

Beryll er mest kjent som edelsten, hvor smaragd og akvamarin er de to viktigste variantene. En smaragd som har bra kvalitet, kan være mer verd enn en diamant. Beryll brukes også for å framstille beryllium, et sjeldent lettmetall med høyt smeltepunkt og stor mekanisk styrke, som i tillegg er svært giftig. Metallet brukes til legeringer med spesielle egenskaper og ildfaste verktøy.