Batterimineraler og sjeldne jordarter

Verdens behov for batterimineraler og sjeldne jordarter vil øke betydelig dersom utviklingen i global temperatur skal begrenses. Elbiler og mobil elektronikk er svært avhengig av råvarer som kobber, litium, nikkel, kobolt og grafitt. Permanente magneter i vindturbiner og elbiler trenger sjeldne jordarter.

Kobber må økes med 50%

Image
En elbil lader, mens vi ser bakken under.
Elbiler er avhengige av flere batterimineraler. Illustrasjon: MCR, NGU.

Det internasjonale energiagenturet (IEA) anslår i deres rapport "Global Critical Minerals Outlook 2024" at behovet for kobber må øke med 50% frem mot 2040, mens behovet for for eksempel nikkel og kobolt må fordobles, primært som følge av bruk i de grønne teknologiene.

I Norge har vi kjente ressurser og et stort potensial for de fleste råvarene som er kritiske for batteri- og magnetproduksjon. Det gjelder både kobber, nikkel, kobolt, naturlig grafitt og sjeldne jordarter.

Les mer om ulike batterimineral og sjeldne jordarter til magneter