Analysedata av grus og pukk til veiformål

Image
En kvinne og gravemaskin bygger vei ved Ryfast i Rogaland.
Naturstein blir brukt i bygging av veistreket Ryfast i Rogaland. Foto: Øystein Ellingsen, Statens vegvesen

NGUs nasjonale Grus- og pukkdatabase inneholder et stort antall analyser av steinmaterialets tekniske egenskaper til veiformål. Dette datasettet kan lastes ned i Excel-format.

Hva inneholder datasettet?

Datasettet inneholder materialtekniske analyseresultater fra lokaliteter NGU har prøvetatt, men også en vurdering av bruksegenskapene til ulike veiformål. Sistnevnte er basert på eksisterende og tidligere krav, i henhold til Statens vegvesens retningslinjer for veibygging.

I 1999 ble metodikken for å vurdere bruksegenskapene for veiformål endret betraktelig. Vurderingene basert på de gamle testmetodene avviker ikke nødvendigvis så mye i forhold til de nyere metoder og er derfor blitt tatt med.

Alle analysene er knyttet til en koordinat. De fleste analysene er fra prøver tatt i en registrert grus-, pukk- eller steintippforekomst. Noen analyser er kun fra et prøvepunkt («typelokalitet») som er ment til å representere egenskapene til berggrunnen i området. De materialtekniske egenskapene varierer ofte betydelig innenfor en og samme forekomst. De oppgitte resultatene gjelder kun for enkeltprøvene og representerer derfor ikke nødvendigvis egenskapene for hele forekomsten.

For en god del av bergartsprøvene er det utført analyse av mineralinnholdet. Disse analysene er bestemt ved skjønnsmessig petrografisk analyse (bergartsbeskrivelse).

NGUs analyseresultater er kun veiledende og kan ikke benyttes til CE-merking for tilslagsmateriale fra en forekomst.