Om InSAR Norge - Kart over innsynking og ustabile fjellparti

Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kan kartet InSAR Norge estimere størrelsen på bevegelser i jordens overflate med milimeternøyaktighet i Norge og i Sverige. Bevegelsene være endringer i grunnvannet, ustabile fjellpartier, geologiske tektoniske bevegelser, eller de kan komme som følge av bygge- og anleggsarbeid.

Over tid kan man sammenligne radarbilder for å følge med på variasjoner i bevegelsene.

Hvem har laget InSAR Norge?

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Norsk Romsenter lanserte InSAR Norge i 2018, som et gratis og nettbasert kart for InSAR-data.

Tjenesten gjør InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet NORCE er sentrale i utviklingen av teknologien.