Om geotekniske data i NADAG

NADAG sikrer rapportering, deling og gjenbruk av data fra grunnundersøkelser i Norge. Data fra grunnundersøkelser er kritiske for å kunne redusere geologisk risiko.

NADAG kan motta både metadata og komplette datasett. Omfanget av data vil derfor variere, avhengig av format hos de ulike dataeiere, og hva som er levert. Komplette datasett er å foretrekke, siden de er enklest å gjenbruke. Likevel vil en eldre analogisk datarapport kunne si noe om grunnforholdene og benyttes som utgangspunkt for videre undersøkelser dersom den er tilgjengelig gjennom NADAG.

Prosjekter i NADAG

Alle data i NADAG tilhører et prosjekt (GU) som er angitt som grønne polygoner. Størrelsen på polygonene representerer ikke nødvendigvis hele området som er undersøkt. Dersom det leveres borehull (GB, angitt som blå punkter), dannes det automatisk en omsluttende polygon (GU) rundt. De som kun leverer GU med eller uten rapport, kan enten levere en shapefil med polygon for prosjektområdet, eller et representativt punkt. Dersom kun representativt punkt leveres, genererer NADAG en firkantet polygon med faste mål. Det reelle prosjektområdet kan da være av en helt annen størrelse/form. Det kan finnes overlappende polygoner og punkter der det eksisterer flere datasett.

Hvilke geotekniske datasett finnes i NADAG?

Image
Illustrasjonen viser prosjekter i NADAG kartinnsyn
Figuren over illustrerer hvilke geotekniske data som finnes i NADAG, både komplette datasett og kun metadata.

• Komplette datasett på GeoSuite-format, inkludert datarapport (1)
• Komplette datasett på GeoSuite-format, uten datarapport (1). Dette kan gjelde noen av leveransene fra Statens vegesen (SVV) hvor datarapporten er svært stor. Rapporten vil da være tilgjengelig fra SVV sitt arkiv som finnes i NADAGs kartinnsyn, i kartlaget «Geotekniske rapporter (SVV)». Denne visningen er standard når du åpner NADAG, og rapportene sees som små brune firkanter (4).
• Datasett levert på andre måter, som inneholder borehull (GB), men i hovedsak metadata. Vil ofte være levert med datarapport (1).
• Datasett levert på andre måter, uten borehull (GB). Prosjektområdet (GU) er levert som polygon i form av shapefil (2). Kan være med eller uten datarapport.
• Datasett levert på andre måter, uten borehull (GB). Prosjektområdet (GU) er levert som representativt punkt og NADAG har generert en firkantet polygon med faste mål (3). Kan være med eller uten datarapport.

NADAG kartinnsyn

I NADAGs kartinnsyn kan man skru av og på datasett fra andre typer grunnundersøkelser og koble sammen med geotekniske data som ligger i selve databasen.

Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.
Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.