Kjente skred og ras

Over 1000 mennesker har mistet livet i skredulykker i Norge siden år 1900. Her kan du lese mer om noen av de mest kjente skredene. Skred kalles også ras i media og i dagligtale, selv om NGU primært bruker begrepet skred.

Noen kjente og store skred

Nasjonal skreddatabase 

Skred forekommer nesten hver dag i Norge. De fleste skred blir ikke registrert fordi de ikke forårsaker noen skade. I Norges nasjonale skreddatabase er det registrert mer enn 50.000 skred gjennom historisk tid.  

Alle som har opplysninger om nye eller gamle skredhendelser kan registrere disse i databasen til Norges vassdrag-og energidirektorat (NVE).  

Wikipedia finnes også en liste over skred og ras i Norge.

Lær mer om: