Gjerdrumskredet

Image
Ødelagte hus etter kvikkleiskredskredet i Gjerdrum
Både hus og biler ble knust i kvikkleireskredet på Gjerdrum. Foto: Inger-Lise Solberg, NGU.

Elleve personer, inkludert et ufødt barn, omkom i det store kvikkleireskredet på Gjerdrum 30. desember 2020. Over 1600 ble evakuert og skredets volum var omtrent 1,35 mill. m3.

NGU var representert i Gjerdrumutvalget som utredet årsakene til skredet, og vurderte tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Hva var årsakene til Gjerdrumskredet?

Gjerdrumutvalget konkluderte med at årsakene til skredet var erosjon i Tistilbekken. Det førte til at stabiliteten i skråningen vest for Holmen ble så redusert at den ikke tålte den våte høsten 2020. Punkter som utvalget la vekt på:

  • Det var store mengder kvikkleire i området.
  • Det var dårlig stabilitet i skråningen hvor skredet startet, mellom gården Holmen og Tistilbekken, sør for Ask sentrum.
  • Erosjon i Tistilbekken hadde gjennom flere år forverret den allerede dårlige stabiliteten i skråningen.
  • Erosjonen var forsterket av en ødelagt bekkelukking, samt økt avrenning på grunn av urbanisering og terrengendringer.
  • Den våte og uvanlig milde høsten 2020 var mest sannsynlig den direkte utløsende faktoren for Gjerdrumskredet. Mye og langvarig nedbør ga høyt poretrykk i leira nede i skråningen. Høy vannføring i bekken kan ha medført mer erosjon rett før skredet, og ført til ytterligere reduksjon i den lokale stabiliteten i skråningsfoten.

Les mer