Slipproduksjon

Tynnslip er svært viktige preparater for NGUs forskere, spesielt for de som studerer prosesser i fast fjell. Tynnslip er svært tynne flak av stein som er limt fast på glassplater. Tykkelsen på steinflakene kan komme ned i 0.03 mm, og ved denne tykkelsen er de aller fleste mineraler gjennomsiktige. Man kan da se svært små detaljer i mikroskop og bruker man et såkalt polariseringsmikroskop, kan man relativt enkelt skille de ulike mineralene fra hverandre. Slip med andre tykkelser eller andre spesialpreparater kan også lages. F. eks. lages det slip med tykkelse rundt 0.3 - 0.5 mm til kjemisk analyse av enkelte mineraler ved LA-ICP-MS.
Finsag for å lage kloss til slip.

Når et tynnslip skal lages, begynner man gjerne med en tilsaget kloss av bergarten, som limes på glassplaten. Deretter sages det meste av klossen av, til en ca 1 mm tykk skive av klossen ligger igjen på glassplata. Når dette er gjort, må steinskiven slipes ned til ønsket tykkelse. Ved NGU gjøres dette bl.a. av en sliperobot. Etter sliping kan det også være aktuelt å polere slipet, slik at det får en helt glatt overflate. Etter polering, kan slipet benyttes i et elektronmikroskop. 

Hvis man vil lage slip av enkelte korn, bør disse først støpes inn i epoksy (innstøping).

Poleringsmaskin
Poleringsmaskin.
Steinklosser limt på glassplater og steinskiver slipt ned
Steinklosser limt på glassplater og steinskiver slipt ned.
Sliping av steinskivene ved hjelp av en sliperobot.
Sliping av steinskivene ved hjelp av en sliperobot.
Polering av slipene.
Polering av slipene.