Nasjonale turistveger

Statens Vegvesen har lagt til rette for turister gjennom prosjektet "Nasjonale turistveger". Turistvegene slynger seg langs fjorder, kyst, fjell og fossefall og byr turister fra inn og utland på naturopplevelser av verdensklasse.
Fra turistvegen ved Reine i Lofoten. Foto: Wikipedia

Langs vegene er det utformet spennende stoppesteder for rast og parkering for fotturer og fotografering, ut fra strenge kvalitetskrav til harmoni med omgivelsene som skal forsterke opplevelsen av naturen. Det er lagt opp til muligheter for fiske, fossevandring og fjellturer, samt tilbud om service, overnatting og kulturelle opplevelser langs disse strekningene.

Geologien er sentral langs turistvegene, og flere steder også tema for formidling. I samarbeid med Statens Vegvesen har NGU har utarbeidet informasjon om geologi og natur langs nasjonale turistveger i Rondane og i Nordland.