Mineralogi

Karakterisering av mikrostruktur av faste stoffer samt kjemisk analyse av disse kan gjøres ved hjelp av Scanning elektronmikroskopi (SEM) og røntgendffraksjon (XRD).

I studier tilknyttet geologisk kartlegging og mineralleting trenger man informasjon om mineralogisk sammensetning og mikrostruktur av bergarter, som supplerer data om kjemisksammensetning av disse. Viktige verktøy for å kunne skaffe informasjon om mineralogisk sammensetning er metodene basert på scanning elektronmikroskopi (SEM) og røntgendffraksjon (XRD). 

Mikroskopbilde av fosfor i en bergart.
Mikroskopbilde av fosfor (rød) i apatitt.