Melkfjell

Nær grensen mot Sverige ved Kaldvatnet øst for Mo i Rana finnes en forekomst på flere millioner tonn ren kvartsitt.

Kvartsitten strekker seg tvers over Melkfjellet og ned på slettelandet på nordøstsiden av fjellet. 

Forekomsten er av lignende type som en kvartsitt som tidligere er undersøkt vest for Melkfjell, ved Sauaksla/Sauvatnet. Denne forekomsten som tidligere er undersøkt av NGU og Rana Metall viste seg å ha en tilfredsstillende råstoffkvalitet til ferrosilisium-verket på Mo. En høy andel av forurensende diabasganger gjorde imidlertid forekomsten mindre aktuell å drive for Rana metall. Melkfjell/Kaldvatn-forekomsten har derimot både større volum, bedre beliggenhet og synes å ha mindre andel av diabas enn forekomsten ved Sauvatnet.

Nærbilde av kvartsitt fra Melkfjell
Nærbilde av kvartsitt fra Melkfjell

Fordi diabas er mindre motstandsdyktig mot erosjon enn kvartsitt kan den gjemme seg under et tynt overdekke i forsenkninger. Det bør derfor gjøres ytterligere undersøkelser med tanke på hyppighet og hvilke konsekvenser diabasgangene vil få for en eventuell driftssituasjon.
Smale pegmatittganger er også observert i området, men disse er volummesstig underordnede og forventes ikke å by på vesentlige komplikasjoner ved en eventuell drift.

Hvilket potensiale har Melkfjell-kvartsitten?

Resultater av kjemiske analyser i samleprøver tatt av NGU sommeren 2004 harmonerer godt med visuelle inntrykk av at man har større partier med en god og ren kvartsitt. Prøveantallet er for lite til å kunne gi noen god representativitet for forekomsten, men analyseresultatene gir en pekepinn på hva forekomsten kan være god for.

  Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO P2O5 K2O
Melkfjell R4 0.33 0.015 0.017 <0.01 0.01 <0.01 0.04
Melkfjell R4B 0.93 0.038 0.038 <0.01 0.02 <0.01 0.18
Melkfjell R10 0.26 <0.01 <0.021 <0.01 0.01 <0.01 0.06
Melkfjel R11 0.32 <0.01 0.017 <0.01 <0.01 <0.01 0.08
Melkfjell R12 0.26 0.021 0.013 <0.01 <0.01 <0.01 0.07
Melkfjell gj.s 0.35 <0.02 0.018 <0.01 <0.01 <0.01 0.09
Tana beste type 0.25 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.09
Tana god båtlast 0.30 0.03 0.03   0.006   0.08
Tana gj.s. lys grå 0.4 0.05 0.03 0.01 <0.01 0.002 0.08
Tana gj.s rosa 0.50 0.20 0.03 0.02 <0.01   0.1

Forekomsten befinner seg i sin helhet på statsgrunn og ligger omlag 200 høydemetre lavere enn Sauvatnet/Sauaksla-forekomsten. 

Det går veg fram til dammen ved vestenden av Kaldvatnet. Melkfjellforekomsten ligger i en avstand på 7 km i luftlinje fra eksisterende veg, 5 km fra grensen mot Sverige og ca 5 mil fra verket til Rana Metall. Den lavereliggende del av forekomsten mot nordøst, befinner seg i et forholdsvis slakt terreng, topografisk velegnet for dagbruddsdrift. Den lavereliggende østlige del inneholder flere titalls millioner tonn med kvarts og ligger i en høyde på 700-850 moh, mens Kaldvatnet ligger på 564 moh.

Kart som viser Melkfjell kvartsitt forekomst
Kart som viser Melkfjell kvartsitt-forekomst