Kjernelogging

Logging av kjerner av sedimenter og fast fjell benyttes for å inspisere borkjerner, samt måle ulike fysiske parametre eller kjemisk sammensetning ved å benytte ikke-destruktive målemetoder.
Loggelinje - enhet for måling av magnetisk susceptibilitet.

Multi-Sensor Core Logger

Multi-Sensor Core Logger ved NGU-Lab (MSCL) brukes for logging av hele og halve kjerner av sedimenter og fast fjell. Det kan brukes for å måle tetthet og magnetisk susceptibilitet i hele kjernen. Etter sliting av kjernen er det mulig å lage et høyoppløselig fargeskann og gjøre punktmålinger for tetthet og magnetisk susceptibilitet. Det er også mulig å bestemme elementsammensetning ved en bærbar XRF sensor (Olympus Delta Premium HHXRF Analyser). Loggeren gir dermed en uunnværlig og rask oversikt over lithologiske egenskaper og er et verdifullt verktøy for stratigrafisk korrelasjon.

 Loggelinje - enhet for måling av magnetisk susceptibilitet
Loggelinje ved NGU-lab.

Røntgeninspeksjon av borkjerner (XRI)

Røntgeninspeksjon (XRI) av borkjerner er en meget verdifull, ikke destruktiv avbildningsmetode for både sedimentologiske og geotekniske undersøkelser. Metoden benyttes til å inspisere borkjerner (hele og halve) og for å gi detaljerte opplysninger om sedimentære strukturer både i ukonsoliderte og konsoliderte avsetninger, samt i hvilken grad prøvetakingsmetoden har forstyrret kjernen.

Ut fra røntgenbildene kan en velge ut delprøver til videre analyse og lett se f.eks. graden av bioturbasjon, mengden av åpne gravespor, samt om det finnes sprekker, diskontinuiteter eller sedimentasjonsstrukturer. Særlig nyttig er metoden for å finne fossiler som kan benyttes til å bestemme sedimentenes alder.

Teknikken er basert på at variasjoner i materialtetthet i borkjerner som bestråles, gir variasjoner i røntgenabsorpsjon. Røntgenbildene viser derfor forskjeller i strålingsabsorpsjon. NGUs utstyr (MSCL-XCT fra Geotek) har mulighet til å rotere borekjernen, samtidig som røntgensystemet beveges horisontalt. Dette gjør det mulig å få maksimalt av informasjon, blant annet for valg av representative prøver til videre analyser. Systemet består av en røntgenkilde, bildeforsterker, kamera, monitorer m.m, samt mekanisk manipulator for å styre røntgenutstyrets bevegelse og rotasjon av borkjernen.