Kjemiske analyser

Kjemisk analyse gir verdifull informasjon for klassifisering og karakterisering av bergarter, ved kvantifisering av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale. Siden 1994 har NGUs laboratorier vært akkreditert for kornfordelingsanalyser og et utvalg kjemiske analyser av geologisk materiale (Test020). Se lenke til Test20 i menyen til høyre.

Relatert innhold
Se også