Kjemiske analyser

Kjemisk analyse gir verdifull informasjon for klassifisering og karakterisering av bergarter, ved kvantifisering av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale. Siden 1994 har NGU-Lab vært akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og Kjemiske analyser (P12) av vann og geologisk materiale under registreringsnummer TEST020.

Relatert innhold
Se også