Ionekromatografi

For analyse av hovedanionene brom, fluor, fosfat, klor, nitritt, nitrat og sulfat i prøver av type rent vann, f.eks. naturlig rent drikkevann, overflatevann og grunnvann, eller saltrike prøver, f. eks. porevann, benyttes en metode basert på kromatografisk separasjon og videre deteksjon av separerte ioner.
System for ionekromatografi av type Dionex ICS-1100 med prøveveksler.

Metoden er basert på en form for ionekromatografi som kalles ionebyttekromatografi, fordi hovedprinsippet er en ionebytteprosess. Ionekromatografens "kjerne" er separasjonskolonnen som inneholder en ionebyttemasse. Anionene i prøve bindes med ulik styrke til ionebyttemassen (sk. affinitet), og blir derfor forsinket i ulik grad i kolonnen. Ionene vil derfor skilles i tid før de når dempningskolonnen før så til slutt å bli detektert i en mikrocelle gjennom måling av elektrisk ledningsevne.

Prøveveksler - nærbilde
Prøveveksler - nærbilde

Relatert innhold
Se også