(LA)-ICP-MS

Induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS) er en teknikk med mange muligheter for analyse av elementer i væsker og i faste materialer. I tillegg kan teknikken benyttes til målinger av isotopforhold.
Geologiske prøver støpt inn til analyse.

Metoden er meget viktig i karakterisering av enkeltmineraler i en bergart ved kvantifisering av grunnstoffer i mineraler, i bestemmelse av sporelementer, kvantitativ bestemmelse av potensielle miljøgifter (f.eks. uran), samt bestemmelse av forholdet mellom stabile isotoper som et verktøy til identifisering av forurensningskilde. I tillegg brukes instrumentet i alderbestemmelse.

Ved NGU-Lab benyttes et høyoppløselig instrument av type Thermo "ELEMENT XR" til analyse av geologiske materialer og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av bergarter isoformert med litiumtetraborat, m.m.) benyttes en New Wave UP-193 Excimer laser til å forstøve utvalgte områder på prøven. 

Prøvematerialet (aerosol av dråper eller faste partikler) ioniseres i et argon plasma (temperatur på 8000-10000 °C) hvor molekylene og atomene blir atomisert og ionisert og deretter akselerert av et elektrisk felt til en fokusert ionestråle. Ionestrålen passerer så et magnetfelt og et elektrostatisk felt hvor ionene blir separert etter masse og elektrisk ladning. Ionene blir fokusert igjen før de går inn i massedetektoren. Metoden har en deteksjonsgrense fra ppb-nivå (µg/kg eller µg/l) helt ned til ppq-nivå (ng/kg eller ng/l) for visse elementer og prøvetyper.

Lasersystem av type New Wave UP-193 Excimer til abladering av faste stoffer.
Lasersystem av type New Wave UP-193 Excimer til
abladering av faste stoffer.
Prøveinnføringssystem for væsker
Prøveinnføringssystem for væsker

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermo Fischer Scientific "ELEMENT XR# ICP-MS
Thermo Fischer Scientific "ELEMENT XR# ICP-MS