Gruver og steinbrudd

Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle gruver og steinbrudd over det ganske land vitner om denne aktiviteten. Flere av dem er tilrettelagt for besøkende.
Fra Folldal gruver. Foto: Tommy Gildseth/Wikipedia

Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med mineralske råstoffer. Dette gjelder for eksempel Bærum, Arendal, Kongsberg, Røros og Kirkenes. Store bedrifter som eksempelvis Orkla, har også sin opprinnelse i gruvedrift. Mange gamle gruver er bygd om til museer og temaparker, der turister kan oppleve hvordan det var å arbeide i gruvene. Rundt i Europa finnes det en rekke slike besøksgruver, og mange turister har det som en hobby å besøke flest mulig av dem. Også i Norge finnes en rekke gruver som er tilrettelagt for besøkende. Her er et lite utvalg:

Stein til alt fra økser og piler i steinalderen til kokekar, kvernstein og bygninger i senere perioder, ble brutt ut av fjellet. Det finnes et stort antall slike gamle steinbrudd rundt om i landet. Noen av disse er fredet. I slike bør man ikke ta med seg steinprøver og for øvrig opptre med varsomhet. I NGUs mineralressursdatabase er en rekke gamle steinbrudd registrert. De som er vernet finnes i Riksantikvarens kulturminnesøk.

Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad kan vise til unike kvernsteinsbrudd fra vikingtid og middelalder. Også i Selbu, Vågå og Saltdal finnes kvernsteinsbrudd som er lett å besøke. Kleberstein ble benyttet til gryter, spinnehjul, garnsøkker og en rekke andre formål. Ett av disse finnes ved Piggåsen i Viken fylkeskommune.

NGU har kvalitetssikret dokumentasjon til utstillinger for flere gruvemuseer og besøksgruver. Eksempler på dette er kvernsteinsparken i Hyllestad og Folldal gruver.