Geoturisme og naturopplevelser

Norges geologi gir rom for majestetiske og minnerike opplevelser. Geoturisme har blitt en sterk nisje, med både geoparker og geologiske attraksjoner.

Norske

Utenlandske: